Valgmøde Hvordan skal Løgstrup udvikle sig de kommende år?

26. oktober 2021, 13:38
Valgmødet i Løgstrup Hallen i 2017 blev et tætpakket et af slagsen med over 150 deltagere. Arkivfoto: Britta Kristiansen

løgstrup Tre kandidater til det kommende kommunalvalg er gået sammen om at arrangere et valgmøde tirsdag den 2. november klokken 19 i Løgstrup Hallen, hvor Løgstrupområdets udvikling de kommende år vil være til debat.

Det drejer sig om Sofie Ringgaard Schøning (C), Lars Greve (A) og Anders Jensen (V), og de tre kandidater har inviteret forskellige indlægsholdere med til mødet, som vil informere om hvert deres emne.

Leif Hal Pedersen fra Vejdirektoratet vil orientere om motorvejens betydning for Løgstrupområdet, hvis motorvejen kommer vest om Viborg.

De unge i Løgstrup kommer på tapetet gennem et indlæg fra Ole Bjerre Jakobsen, og Erling Annesen vil fortælle om arbejdet med at få etableret en cykelsti fra Fiskbæk til Knudby.

Og fra lokalområderne Hjarbæk, Knudby og Løgstrup kommer henholdsvis Kaj-Lykke Larsen, Lars Kunstmann og Maj-Britt Mogensen og fortæller om de udviklingsplaner, som er på vej i de tre byer. De tre kandidater vil derudover fortælle om deres politiske ambitioner for arbejdet i byrådet. Herunder vil der være plads til debat om alle emner, som er vigtige for Løgstrupområdet og for Viborg Kommune i det hele taget.

- Vi vil med debatmødet gøre kommunalvalget levende og sætte fokus på Løgstrupområdet som et stærkt bosætningsområde i kommunen, siger Lars Greve om initiativet.

- De inviterede indlægsholdere vil gøre aftenen til både et debat- og informationsmøde, hvor kommende lokale projekter vil blive belyst, siger Anders Jensen.

- Og vi vil med det fælles debatmøde give mulighed for, at lokale vælgere kan inspirere os, udover det kendskab vi allerede har til Løgstrupområdet, supplerer Sofie Ringgaard Schøning.

Et tilsvarende valgmøde blev arrangeret op til kommunalvalget i 2017, hvor det med over 150 deltagere var et af de mest besøgte valgmøder det år.