Rekordstort valgmøde i Løgstrup

185 borgere fyldte godt i Løgstrup Hallen, da tre lokale byrådskandidater havde inviteret relevante oplægsholdere med til debat

04. november 2021, 12:35
1 af 2 Lars Greve (tv), Sofie Ringgaard Schøning og Anders Jensen er alle kandidater til byrådsvalget, og de havde arrangeret årets valgmøde i Løgstrup Hallen med oplægsholdere, så lokale temaer kunne få nogle relevante indspark, inden de blev diskuteret. Privatfoto
2 af 2 Med 185 deltagere blev der sat ny rekord for valgmødet i Løgstrup, der traditionelt har trukket mange nysgerrige borgere til. Privatfoto

løgstrup Det faldt i vælgernes smag, da tirsdag aftens valgmøde i Løgstrup Hallen formede sig som et debatmøde om udvikling af lokalområdet i de kommende år med relevante oplægsholdere til forskellige temaer.

Således fandt intet mindre end 185 borgere vej til et af kommunens allerstørste valgmøder, der var arrangeret i samarbejde mellem tre lokale byrådskandidater, nemlig Sofie Ringgaard Schøning (C), Lars Greve (A) og Anders Jensen (V).

Dermed blev der sat ny rekord i forhold til valgmødet i 2017, hvor cirka 150 borgere var samlet i et tætpakket lokale.

Klog af skade havde man da også denne gang valgt at flytte valgmødet ind i selve hallen, hvor der var bedre albuerum til at læne sig tilbage og lytte, mens lokale oplægsholdere bragte mere konkret viden og information til den samlede tematik.

Motorvej og nutidens unge

Således kunne man høre Leif Hal Pedersen fra Vejdirektoratet fortælle om den kommende motorvej og hvilken indflydelse, den vil få på Løgstrup, hvis den kommer til at gå vest om Viborg.

Det står klart, at VVM-redegørelsen udarbejdes 2022-24, beslutning om linjeføring øst eller vest om Viborg besluttes i 2025, og byggeriet af motorvejen kan påbegyndes i 2026.

Undervejs skal erstatning, ekspropriation, jordfordeling og tilslutningsanlæg afklares.

Nutidens unge kom under behandling af Ole Bjerre Jacobsen, der kunne gøre rede for, at det civile samfund, som omgiver de unge mennesker, langt bedre kan hjælpe end kommunen, der dog skal være behjælpelig med at stille rammerne.

Virksomheder kan også med fordel inddrages, gerne med konkrete forslag, som de kan handle på.

Fællesskaber og gode fritidsmuligheder er nøgleordene, og de unge skal inddrages for at finde frem til de rette tilbud, hvis der for eksempel er uro i en by.

- De unge skal have ejerskab, og de skal lyttes til, sagde Ole Bjerre Jacobsen.

Politisk opbakning til cykelsti

Erling Annesen deltog med et indlæg om en ønsket cykelsti fra Fiskbæk til Knudby, som alle de tre byrådskandidater gav deres opbakning til.

Der er også mange gode argumenter for cykelstien, der vil løbe på en strækning, som to af Danmarks 11 nationale cykelruter i forvejen ligger på, ligesom der på A26 ved Fiskbæk er heftig og tung biltrafik til stor fare for cyklisterne på den nuværende cykelstribe.

Også tre byer deltog på mødet med indlæg om hver deres lokale udviklingsplaner.

Maj-Britt Støttrup Mogensen og Lars Kunstmann fortalte om udviklingsprojekterne i Løgstrup og Knudby, som har opstartsmøde den 23. november på Viborg Rådhus, mens Kaj-Lykke Larsen fortalte om udviklingsprojektet i Hjarbæk, som er længere i processen.

Her har man fået tildelt 2,5 millioner kroner af byrådet, der skal bruges til de projekter, som man netop er blevet enige om.

Kandidaterne på banen

På den sidste del af mødet holdt hver af de tre byrådskandidater fem minutters indlæg om deres visioner for Løgstrupområdet og for Viborg Kommune.

Sofie Ringgaard Schøning lagde vægt på sin viden om børneområdet gennem sit arbejde som sundhedsplejerske og vil med sin sundhedsfaglige baggrund og indsigt i sundhedsvæsenet blandt andet også arbejde for en værdig ældrepleje.

Lars Greve lagde vægt på en solid folkeskole, hvor der skal være tilstrækkelige midler til, at også de svageste elever får opmærksomhed og ekstra støtte til indlæringen.

Anders Jensen betonede sin indsats for ældreplejen som en af initiativtagerne til det nu etablerede Løgstrup Friplejehjem og vil desuden også arbejde for at en fortsat høj fødevareproduktion i Viborg Kommune kan forenes med en bedret miljøtilstand i Hjarbæk Fjord.

Således klogere kunne borgerne efter tre informationsrige timer forlade valgmødet igen klokken 22 med en tak fra de tre kandidater for det store fremmøde.