Gyldne løfter – hvordan?

11. november 2021, 08:57
Kurt Mosgaard. Privatfoto

Læserbrev De mange byrådskandidater vil det bedste for kommunens borgere. Gyldne løfter flyder også i retning af Fjends.

Færre byrådskandidater svarer på, hvordan vi sikrer opfyldelsen af de berettigede ønsker om mere velfærd, bedre skoler og skoleveje, god og værdig ældrepleje m.v.

En væsentlig udfordring er manglen på medarbejdere. I Viborg Kommune vil der blive flere tusinde færre i den arbejdsdygtige alder frem mod 2030. Virksomhederne mangler allerede nu arbejdskraft. Der er krav og ønsker om flere på hospitalerne, flere pædagoger, flere lærere og mere plejepersonale m.fl. Det skal der findes løsninger på. Efter min opfattelse så kræver det en sammenhængende indsats på flere områder. Øget inddragelse af frivillige, uddannelsespladser, bedre muligheder for arbejde efter folkepensionen, jobs for unge efter skoletid, færre uden for arbejdsmarkedet samt tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

En anden væsentlig udfordring er at styrke rammevilkårene for vore virksomheder. I Fjends bør der skabes bedre vejforbindelse til Stoholm, hvilket vil være et stort plus for nuværende og nye virksomheder, ligesom det vil styrke tilflytning af nye borgere.

Et samarbejdende byråd med Ulrik Wilbek i spidsen har medført, at de alle de aftalte målsætninger fra sidste valgkamp og konstituering er nået – og mere til. Lad os i fællesskab efter dette valg skabe muligheden for, at også denne valgkamps gyldne løfter kan blive indfriet.