Venstre vil både bevare og lukke børnehave i Fjends

To kandidater fra det samme parti er ikke enige om, hvad der skal ske med Myretuen i Kjeldbjerg, men det er der også plads til, slår borgmesteren fast

15. november 2021, 14:35
Claus Clausen (tv) og Kurt Mosgaard, begge Venstre, er ikke helt enige om, hvorvidt børnehaven Myretuen i Kjeldbjerg bør lukkes eller ej. Men den uenighed er der også plads til i partiet, slår borgmester Ulrik Wilbek (V) fast. Foto: Henrik Bagge

fjends Den ene kandidat vil lukke børnehaven i lillebyen på grund af for få børn og i stedet flytte dem til nabobyen.

Den anden kandidat vil bevare børnehaven i lillebyen med begrundelsen, at den er vigtig for byens sjæl.

To modstridende synspunkter om samme sag er ikke usædvanligt i lokalpolitik, og da slet ikke når vi befinder os i et kommunalvalgår.

Men når de modstridende synspunkter kommer fra to partifæller, bliver det straks mere speget.

For kan det samme parti godt på én og samme tid plædere for både lukning og bevaring af den samme institution?

Yderligere kuriøst bliver det kun af, at det ikke engang er kandidaten, der er opstillet i børnehavens lokalområde, der kæmper for at bevare den!

Udmeldinger i øst og vest

Avisen har spurgt de to kandidater, som i øvrigt er gode venner, og deres partileder om, hvordan Venstre i Viborg Kommune har tænkt sig at lande sagen om børnehaven Myretuen i Kjeldbjerg, der har været omdrejningspunktet for den valgaktuelle tovtrækning.

I den ene ende af rebet står byrådsmedlem Claus Clausen fra Vestfjends Venstre og vil lukke børnehaven i Kjeldbjerg for i stedet at bygge et helt nyt børnehus i Vridsted, hvor alle børn i Vestfjends kan blive samlet.

I den anden ende af rebet står byrådskandidat Kurt Mosgaard fra Østfjends Venstre og vil bevare Myretuen i Kjeldbjerg, som han betegner som velfungerende.

Og oppe på det udspændte reb går borgmester Ulrik Wilbek (V) rundt og prøver at finde balancen mellem partifællernes udmeldinger i øst og vest.

Højt til loftet...

Ifølge Kurt Mosgaard er der ikke noget i vejen for, at partiet kan rumme begge synspunkter.

- Hvis du tager en kandidattest, er der typisk også mange forskelle inden for de enkelte partier. Så jeg tror, at de fleste partier rummer de forskelle. Og i Venstre er der både plads til at mene, at der skal være en Myretuen, og at der ikke skal være en Myretuen. Der er højt til loftet og langt til døren i vores parti, siger Kurt Mosgaard, der også er bestyrelsesformand for Venstre i Viborg Kommune.

- Men det er klart, at begge synspunkter ikke kan eksistere til evig tid, hvis der skal træffes en beslutning. Og det skal der nok på et tidspunkt, supplerer Claus Clausen.

I et læserbrev i Fjends Folkeblad for nylig slog Kurt Mosgaard fast, at Claus Clausens holdning er hans egen og ikke officiel politik i Venstre, der i stedet går ind for mindre centralisering og mere støtte til landsbyerne.

Claus Clausen mener på sin side, at han har historikken med sig, i og med at der de sidste otte år er bygget ni nye daginstitutioner i Viborg Kommune, hvor to eller flere mindre er blevet slået sammen til én større.

- Og Venstre har været med til samtlige de beslutninger, ligesom i øvrigt alle partier har. Så det er noget, der er fuld enighed om i byrådet, siger Claus Clausen.

- Ja, men omvendt har der ikke været en dialog omkring børnehaven i Kjeldbjerg, og Venstres generelle holdning er altså, at vi gerne vil støtte lokalsamfundene og ikke går ind for centralisering, siger Kurt Mosgaard.

- Men vi er også et økonomisk ansvarligt parti, der ønsker bæredygtige enheder. Men der vil altid være forskel på driften af store og små institutioner. Spørgsmålet er bare, hvor stor en forskel, vi kan tåle. Hvad giver mening? For vi er nødt til at tage i betragtning, at vi har et faldende børnetal, når vi kigger ind i fremtiden, siger Claus Clausen.

- Det er rigtigt. Men grundlæggende er svaret på det, du spørger til: Ja, der er plads til de her forskellige synspunkter, siger Kurt Mosgaard.

Kan ikke altid være enige

Det er de herrers leder, borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek (V), enig i.

- Ja, det er der plads til. Man behøver ikke være enige om alt i et parti. Vi er selvfølgelig enige i grundsubstansen, men om enkelte institutioner skal lukkes eller ej, det må der godt være uenighed om. Det er ikke noget problem, siger Ulrik Wilbek.

Hvem der så har mest ret af de to, vil borgmesteren ikke afgøre.

- Vi går op i, hvordan vi sikrer den bedst mulige kvalitet uden at lukke institutioner. Det er vores overordnede holdning. Det ændrer jo ikke ved, at en institution på et tidspunkt kan blive lukket, fordi den simpelthen er blevet for lille.

- Og det samme gør sig gældende på skoleområdet?

- Det gør det. Og der må jeg bare sige, at jeg heller ikke er enig med Claus Clausen i, at Sparkær Skole skal lukkes. Men jeg er enig i, at vi skal kigge på de muligheder, der er, for at lægge for eksempel to små klasser sammen til en stor. Og det er sådan noget, Claus Clausen er meget godt inde i. Men udgangspunktet er, at vi skal sørge for, at der også er skoler og daginstitutioner i landsbyområderne, siger Ulrik Wilbek.

Han medgiver dog, at uenigheden kan risikere at skabe en vis signalforvirring inde i hovederne på vælgerne omkring et kommunalvalg.

- Det kan det godt. Det er der ingen som helst tvivl om. Og det er jo så den del af det, der er knap så god. Men der må jeg bare sige, at vi i Venstre ikke som sådan ønsker at lukke nogen institutioner. Og det er sådan, vi kigger på det overordnet.