Politigarantier - hvorfor nu det?

19. november 2021, 11:01
Politidirektør Helle Kyndesen. Pressefoto

klumme Den 1. november trådte en ny politigaranti i kraft. Bliver du udsat for indbrud, vold, voldtægt eller opdager du salg af narkotikasalg ved skoler, er du nu garanteret, at politiet rykker ud med det samme, når der er akut behov for politiets hjælp.

Jeg kan egentlig godt forstå, hvis du sidder og tænker ”skulle det være noget nyt, at politiet kommer ud, hvis jeg har haft indbrud, er blevet udsat for vold eller voldtægt eller har mistanke om narkotikasalg ved skoler?”. For nej, det er det som sådan ikke.

I Midt- og Vestjyllands Politi har vi hele tiden kørt til disse typer af anmeldelser. Vi kommer ud til langt de fleste indbrud og reagerer naturligvis også på anmeldelser om vold og voldtægt, og vi tager det selvfølgelig også alvorligt, når vi får besked om mistanke eller konkrete anmeldelser om narkotikasalg ved skoler.

Nu er det skrevet ned i politigarantier og borgerne kan nu se på skrift, hvad vi forpligter os til, og hvad de med rimelighed kan forvente af politiet.

Vi accepterer ikke narkotikasalg ved skoler

Salg af narkotika skal ikke finde sted – og slet ikke i og omkring skoler. Eleverne skal kunne tage i skole og være trygge ved, at det sker på et sted, hvor der ikke er risiko for at blive udsat for kriminalitet.

Når vi – heldigvis meget sjældent – får anmeldelser om narkosalg eller blot mistanke om salg af euforiserende stoffer ved en skole, tager vi det særdeles alvorligt og dykker ned i værktøjskassen efter relevante stykker værktøj. Det er naturligvis oplagt at den lokale flexpatrulje lægger vejen forbi området, men også så lavpraktiske løsninger som at lade nogle af vores hundepatruljer træne i området, kan være med til at skabe ro igen. Vi vil selvfølgelig også altid orientere den relevante kommune om mistanken, for med en fælles indsats står vi stærkere.

Vi ved, at det har en betydning, at vi så tidligt som muligt får iværksat en indsats mod salg af euforiserende stoffer, og derfor er vi også glade for, at området er omfattet af politigarantien. Vi vil naturligvis også fremover tage hånd om såvel mistanke som konstateret narkotikasalg ved skoler – og alle andre steder.

Det handler om at genskabe trygheden i hjemmet

Indbrud er en voldsom oplevelse. Derfor har vi – også før politigarantien blev indført – prioriteret at komme ud til stort set alle indbrud i private hjem og vi kan mærke, at det gør en forskel.

Når vi kommer ud til et indbrud, har vi naturligvis altid fokus på, om der er spor, vi kan bruge i efterforskningen. Men det er også vigtigt for os at give den indbrudsramte familie vejledning om indbrudssikring, så vi ud over efterforskningen også forebygger, at borgerne igen udsættes for indbrud. Vores medarbejdere i patruljerne giver udtryk for, at det har en stor betydning for indbrudsramte borgere, at politiet kommer ud – både af hensyn til efterforskningen, men i høj grad også for at genskabe trygheden. For det er ubehageligt at komme hjem til en opbrudt dør, et knust vindue, eller en gennemrodet stue.

Derfor giver det også så god mening, at vi fortsat kommer ud til alle indbrud i private hjem. Så hurtigt som muligt, hvis der er akut behov for politiets hjælp, og altid inden for 24 timer, med mindre borgeren ønsker andet.

Ofre for personfarlig kriminalitet kræver særlig opmærksomhed

At blive offer for vold og voldtægt kan være traumatiserende og udover fysiske skader, kan det skabe store ar på sjælen. Vi ved af erfaring, at nogle ofre kan føle, at alene det at anmelde sagen til politiet kan være grænseoverskridende. Men sådan skal det ikke være! Ingen borgere må være i tvivl om, at vi i Midt- og Vestjyllands Politi tager anmeldelser om vold og voldtægt alvorligt.

Vi kommer selvfølgelig så hurtigt som muligt, hvis der er akut brug for politiets hjælp eller hvis vi vurderer, at der er brug for os af andre årsager. Men det er også vigtigt for os at hjælpe offeret så godt igennem sagen som muligt. Personer, der har været udsat for traumatiserende oplevelser, kan handle anderledes, end vi forventer og netop det, skal vi være opmærksomme på, når vi tager imod anmeldelsen, når vi afhører offeret og når vi vejleder om eksempelvis sagens gang, offerrådgivning og muligheden for bistandsadvokat.

Vi gør altid vores ypperste for at yde en god service til midt- og vestjyderne – ikke mindst på de områder, der er omfattet af politigarantien. Skulle du være så uheldig at opleve, at vi alligevel ikke lever op til politigarantien, så kan du klage til Midt- og Vestjyllands Politi.