Spildopmagere kører ikke længere ud

Den kvartalsvise indsamling af pap og papir rundt i Fjends får en ende efter mere end 50 år

19. november 2021, 11:10
Ved seneste udbetaling blev det til 41.150 kroner fra Spildopmagerne til FDF, der her er repræsenteret af Neya og Nick med checken og leder Bente Thorup, mens herren til venstre er kasserer i Spildopmagerne Torben Sørensen. Foto: Henrik Bagge

stoholm Spildopmagerne i Stoholm, som ved frivillig hjælp skaffer økonomiske midler til fire lokale organisationer ved at samle folks »spild« op, har gennem mange år samlet pap og papir ind i byområder i den tidligere Fjends Kommune.

Resultatet af det arbejde en gang i kvartalet er imidlertid blevet så ringe, at det ikke længere kan svare sig, og derfor er man nu stoppet med det.

Man kan dog stadig lave en aftale om afhentning, hvis man ligger inde med større mængder derhjemme.

Og så er borgerne også stadig velkomne til selv at aflevere pap og papir i Spildopmagernes container ved genbrugshallen på Hammeren i Stoholm.

Og det gør så mange efterhånden, at de samlede mængder pap og papir faktisk er steget, har Spildopmagerne konstateret.

Det tager man som udtryk for, at man i Stoholm og omegn fortsat gerne vil støtte projektet med at skaffe penge til de berørte organisationer.

150.000 kroner til deling

Indsamling af pap og papir blev oprindeligt startet for 50 år siden af KFUM og KFUK i Stoholm. Senere kom flere organisationer med, og aktiviteten kom til at dække hele den daværende Fjends Kommune.

I dag er Spildopmagerne et samarbejde mellem KFUM og KFUK i Stoholm, Jens Langkniv-gruppen i Sparkær, FDF samt KFUM’s soldatervenner, der støtter Soldaterhjemmet i Skive.

Og for nylig blev det seneste års overskud på 150.000 kroner delt ud mellem de fire organisationer som en kærkommen hjælp til deres arbejde.

Heraf kommer en stor del fra salget af pap og papir, mens den resterende del kommer fra det loppemarked, der afholdes hver lørdag i Spildophallen i Stoholm.

Til den aktivitet efterlyser bestyrelsen i øvrigt flere hjælpere, og skulle man have lyst til at hjælpe et par timer en gang imellem, kan man henvende sig til personalet i hallen lørdag formiddag.