Konstitueringsaftale på plads

Viborgs byråd har visionerne på plads for de kommende fire år, og udvalgsposterne er fordelt

26. november 2021, 10:18
Med borgmester Ulrik Wilbek (V) i spidsen fik partierne i Viborg Byråd i løbet af torsdag og fredag kabalen til at gå op, så de mange udvalgs­poster nu er fordelt. Socialdemokraten Mads Panny (i baggrunden) er ny 1. viceborgmester og Torsten Nielsen (K) 2. viceborgmester. Foto: Lars Rasborg

valg Viborg Kommune offentliggjorde fredag eftermiddag en konstitueringsaftale for byrådsperioden 2022-2025, som er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

De repræsenterer tilsammen 28 af byrådets 31 mandater, mens Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige står uden for aftalen.

De tre store partier (V, S og K) kunne allerede på valgaftenen annoncere, at de var blevet enige om at »fortsætte det gode samarbejde« med Ulrik Wilbek (V) som borgmester og Mads Panny (S) som viceborgmester.

Hvilken rolle, den tredje gruppeformand, Torsten Nielsen (K), ville få, var endnu uvist, men efter fredagens pressemøde på Viborg Rådhus står det klart, at han nu bliver 2. viceborgmester.

Siden valgnatten har så også SF valgt at tilslutte sig aftalen med partiets enlige mandat, den nyvalgte Marianne Gaardsdal.

Sammenhængsmodel styrer

Under overskriften »Et samarbejdende byråd« baserer aftalen for de kommende fire år sig på den sammenhængsmodel, som i fællesskab er blevet udarbejdet i den forgangne byrådsperiode.

Aftalen bindes sammen af fem temaer, der handler om grøn vækst og bæredygtighed, større nærhed i ældreomsorgen, det gode børneliv, kultur i udvikling samt sammenhæng mellem kommune, region, folketing og internationalt udsyn.

Et syv sider langt dokument redegør for hovedintentionerne bag, herunder at kommunens status som frikommune på ældreområdet skal bruges til at skabe en mere nærværende ældreomsorg, hvor menneskelighed sættes før faglighed.

Også den nære psykiatriindsats skal styrkes, og så vil partierne arbejde for at få et hospice.

Ny skolestruktur venter

Et andet - og for Fjends særdeles centralt - indsatsområde bliver at styrke kvaliteten på skole- og daginstitutionsområdet gennem en ændret struktur- og tildelingsmodel, som ønskes vedtaget i første halvdel af 2022. Der er samtidig også enighed om at tilføre skoleområdet flere midler.

Den del vil sikkert bliver fulgt tæt i Fjends, der allerede er blevet lovet en ny skole i Stoholm, men samtidig har trusler om lukning af Sparkær Skole og børnehaven Myretuen i Kjeldbjerg hængende over hovedet, ligesom også en tvist om mangel på dagplejemødre i Sparkær-området har farvet debatten i den vestlige del af kommunen den seneste tid.

Alle disse parter er hidtil blevet holdt hen med snak om »den nye struktur«, men den skulle altså blive noget mere konkret og håndgribelig straks i det nye år.

På klima- og miljøområdet skal en samlet vandløbsindsats medvirke til renere vand og badevand i kommunens søer og også i Hjarbæk Fjord.

Der er også afsat puljer til fortsat udvikling af landdistrikterne, og et mål om at fastholde etablering af cykelstier til udvikling af især sikre skoleveje vil interessere borgerne i Fly, der har følt sig ramt af brudte løfter om en cykelsti ind til Skive, hvor mange i Vestfjends har fritidsaktiviteter eller uddannelse at passe.

Udvalgsposter fordelt

Såvidt visionerne.

Mindst ligeså stor interesse tiltrækker sig nok fordelingen af de mange poster i diverse udvalg, herunder ikke mindst formandsposterne.

Det magtfulde Økonomi- og Erhvervsudvalg med ni pladser befolkes udelukkende af de tre store partier med tre pladser til hver og med borgmesteren som født formand og 1. viceborgmester som født næstformand.

Også leder af De Konservative, Torsten Nielsen, sidder naturligvis med i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og så er han også blevet formand for Teknisk Udvalg.

Der er også blevet plads til nyvalgte Kurt Mosgaard (V) fra Mønsted i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og han er samtidig blevet næstformand i Klima- og Miljøudvalget, der får Eva Pinnerup (S) som formand.

Det økonomisk tungeste Børne- og Ungdomsudvalg har fået tilført en masse nyt blod, herunder den nyvalgte Kathrine Rohde (V), som er blevet formand.

Her har Birgith Langballe (S) fra Stoholm fået posten som næstformand i et syvmandsudvalg, der tæller fire helt nye ansigter, og Birgith Langballe, der har fire års erfaring fra byrådet, sidder nu også med i Landdistriktsudvalget.

Løgstrup fik et flot valg med to nye byrådsmedlemmer, og Anders Jensen (V) har fået sæde i Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Sofie Ringgaard Schøning (C) fra Kvols springer direkte ind til en post som næstformand i Landdistriktsudvalget, mens hun også sidder i Social- og Sundhedsudvalget.