Flere og flere får fjernvarme

Stoholm Fjernvarme er to tredjedele af vejen mod at udløse tilskud

01. december 2021, 08:59
Varmemester Kris Sørensen (tv) og bestyrelsesformand Henry Jensen ser frem til at tage imod endnu flere glade fjernvarmekunder, mens man lige nu lokker med et tilbud på 20 procents rabat for tilslutning. Arkivfoto: Henrik Bagge

stoholm Stoholm Fjernvarme er nået et langt stykke med at få resten af byen konverteret til fjernvarme.

Siden den 1. april har således yderligere 120 husstande meldt sig på.

Det oplyser Henry Jensen, der er bestyrelsesformand i Stoholm Fjernvarme.

Dermed er man to tredjedele af vejen, inden man kan få tilskud fra Energistyrelsen.

- Vi skal have samlet 183 underskrifter, inden vi er berettiget til tilskud. Vi har de 120, så vi mangler en tredjedel, siger formand for Stoholm Fjernvarme Henry Jensen.

En underskrift er ikke et bindende tilsagn om, at man er klar til at få fjernvarme nu og her.

Den er en tilkendegivelse af, at man er interesseret i at få lagt fjernvarme ind, når engang det gamle fyr skal skiftes ud.

- Og både gas og olie er under udfasning, så alternativerne bliver under alle omstændigheder færre i fremtiden, påpeger Henry Jensen.

Det er matriklerne samlet set på en vej, der sætter gang i gravearbejdet, og halvdelen af en vej skal have tilkendegivet, at man gerne vil være med, før en varmeledning bliver lagt ned i gaden.

Og nogle veje i Stoholm er tættere på de 50 procent end andre, så Stoholm Fjernvarme opfordrer derfor de resterende til at skrive under på den tilkendegivelse, der vil udløse tilskud fra Energistyrelsen til Stoholm Fjernvarme.

- Og jo hurtigere, vi når de krævede 183 tilkendegivelser, jo før får vi tilskuddet, pointerer Henry Jensen.

Rykker ind i blomsterkvarter

Det er vejene vest for Iglsøvej i det såkaldte blomsterkvarter, der senest har fået gravet hovedledning ned, så de hver især er klar til at blive koblet på, når først halvdelen på hver af de respektive veje har tilkendegivet, at de vil være med.

Den nye hovedledning løber fra Skolegade over de grønne arealer ved Spar og ud til Iglsøvej, hvor ledningen løber over vejen og følger cykelstien til Bellisvej.

Det er det gravearbejde, der har pågået den seneste tid, som trafikanter sikkert har bemærket på både Iglsøvej og Anemonevej.

- Vi er færdige med vejene i den sydlige del af byen, og vi er lige nu i gang med Bellisvej, Anemonevej, Liljevej og Irisvej, siger Henry Jensen.

Han oplyser, at når først man er meldt til, tager det kun et par dage at føre stikledningen ind til huset.

- Det er nemt og billigt, og det er bare at dreje på hanen. Og så er der jo tale om en engangsinvestering, hvor man over 15 år vil spare et par tusind om året, siger Henry Jensen.

Stoholm Fjernvarme tilbyder lige nu, at man kan spare 5000 kroner ved at konvertere til fjernvarme, så man bliver koblet på for 20.000 kroner.