Borgere vil have vandet tilbage i Tastum Sø

13. december 2021, 08:44
Lokale borgere og andre naturelskere drømmer om, at Tastum Sø inden for en overskuelig fremtid kan genskabes. Processen er dog ikke helt ligetil, for en stor del af den tørlagte jord ejes af private lodsejere, ligesom der er erhvervsmæssige interesser i området. Foto: Steen Don

tastum - Hvor ligger Tastum Sø? Vi kan jo intet vand se.

Bemærkningen fra nogle turister, som stod og skuede ud over landskabet fra Kobberup Kirke, blev returneret af en lokal beboer. »I er desværre kommet 150 år for sent. Eller måske nogle år for tidligt«.

Ovennævnte anekdote var en af de muntre oaser i et ellers alvorligt borgermøde, der blev holdt i kirkehuset i Kobberup for nylig.

Cirka 50 deltagere, en god blanding af politikere, embedsmænd, foreningsfolk og lokale beboere, var mødt op, og mens der blev fundet ekstra stole frem, kunne de, før mørket sænkede sig, lige nå at nyde den smukke udsigt ud over søen, der blev tømt for vand i årene fra 1869 til 1872.

Det var netop Tastum Sø, borgermødet handlede om, sammen med en planlagt slagtekyllingeproduktion på kanten af søen, lige oven på Skives drikkevand og med indkørsel midt i Kobberup, oplyser Inger Marie Pedersen, en af de borgere, der havde taget initiativ til mødet, i en pressemeddelelse.

Hun fortæller, at slagtekyllingeproduktionen, som lige har været i nabohøring, skaber stor bekymring og mange spørgsmål blandt de lokale. Det var baggrunden for mødet, der blandt andet havde deltagelse fra Viborg Kommunes Natur- og Miljøforvaltning og Foreningen for Genoprettelse af Tastum Sø.

Forvaltningen indledte mødet med at fortælle om det planlagte byggeri, og om hvordan ansøgningen behandles i kommunen. Spørgelysten blandt tilhørerne var stor, men forundringen endnu større, da forvaltningen forklarede, at lovgivningen er skruet sådan sammen, at man kun kan behandle selve staldanlægget og slagtekyllingeproduktionen isoleret set.

Drikkevandsinteresser på de tilhørende arealer, det lokale vejnet, trafiksikkerhed og værdiforringelser af nabohusene, som mange af spørgsmålene gik på, hører ind under andre lovgivninger, fik borgerne at vide.

Og frustrationen var tydelig. »Hvad er vores høringssvar så værd?«, og »hvem skal vi så henvende os til?«, lød det fra salen.

Flere af de tilstedeværende politikere tilkendegav, at det var problematisk og kortsigtet, hvis Viborg Kommune gav tilladelse til en slagtekyllingeproduktion ved Tastum Sø uden at inddrage Skive Kommune, dels på grund af drikkevandsinteresserne, og dels fordi søen af begge kommuner er udpeget som potentielt lavbundsområde.

Derefter fortalte talsmand for Foreningen for Genoprettelse af Tastum Sø, Frederik Bragt, om Tastum Søs historie før og efter tørlægningen, søens miljømæssige betydning for den grønne omstilling i landbruget med og uden vand, og om de muligheder, en genoprettelse af søen kan give lokalområdet. En tilhører foreslog, at man bare kan slukke for pumperne i Dommerby, hvilket vil få søen til at gendanne sig. En genoprettelse er dog mere kompliceret end som så. Det kræver politisk velvilje, aftaler med lodsejerne og økonomi til kompensation og jordfordeling.

Velvilje manglede der ikke blandt de fremmødte politikere, selv om flere erkendte, at de aldrig havde hørt om Tastum Sø før.

Det har de nu, og de ville gerne give projektet et ord med på vejen, hvis det landede på deres skrivebord. Andre opfordrede Foreningen for Genoprettelse af Tastum Sø til at gøre opmærksom på sig selv og kontakte de store interesseorganisationer.

- Det er bare at klø på, for sådan et projekt har medvind i øjeblikket, og der er sat adskillige statslige milliarder af, lød det ifølge Inger Marie Pedersen fra en af byrådspolitikerne.

Cirka en tredjedel af den tørlagte sø ligger i Skive Kommune, mens resten ligger i Viborg Kommune. I alt er der tale om et område på cirka 750 hektar.