Nej til lempelse af straffe

16. december 2021, 12:37
Kristian Pihl Lorentzen. Pressefoto

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2022-2025.

Med aftalen er der enighed om at leje 300 fængselspladser i Kosovo, bl.a. med henblik på afsoning for kriminelle udlændinge.

Det er en rigtig god ide, som Venstre støtter. Vi støtter også tiltrængte forbedringer af forholdene for fængselsbetjentene.

Derimod vil Venstre ikke medvirke til den lempelse af straffen for en række forbrydelser, herunder bl.a. voldsstraffe, der indgår i aftalen for at løse kapacitetsproblemet i de danske fængsler. Det er en helt forkert vej at gå.

Venstre er et parti, der kæmper for lov og orden. Forbrydere skal straffes konsekvent og ikke gives strafrabat, fordi der mangler plads i fængslerne.

Det må løses på anden vis.