Skoler i Sparkær og Mønsted kan miste klassetrin

Børnetallet i Viborg Kommune falder drastisk i disse år, og prognoserne viser, at der snart kommer til at mangle 1700 elever

16. december 2021, 13:49
Et nyt forslag til en kommende skolestruktur i Viborg Kommune lægger op til, at Mønsted Skole kan miste sin overbygning. Arkivfoto

Skolestruktur Fremover kan Sparkær Skole risikere kun at blive for elever fra 0. til 3. klasse. Og skolen i Mønsted kan risikere at miste overbygningen, så der kun er elever fra 0. til 6. klasse.

Det er i hvert fald, hvad der er lagt op til i Viborg Kommune, efter Børne- og Ungdomsudvalget onsdag fremlagde et forslag til en ny skolestruktur for det afgående byråd.

- Det er klart, at det er en stor mundfuld, og jeg har ikke tidligere set skoler med kun elever fra 0. til 3. klasse, og jeg ved ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre. Men med de faldende børnetal, vi oplever, er det helt sikkert, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Der skal handles, siger Torsten Nielsen (K), Sparkær, der i mange år har kæmpet for den lokale skole.

Men denne gang kan han ikke afvise, at Sparkær Skole kommer til at skulle afgive klassetrin og dermed elever.

- Som udgangspunkt er der ikke nogen skoler, der er fredet, og alle kommer til at skulle byde ind, så vi kan få det hele til at gå op, siger Torsten Nielsen.

Sparkær Skole og Mønsted Skole har fælles ledelse, men skoleleder Søren Borup er ikke meget for at kommentere de mulige ændringer.

- Nu går der en politisk proces i gang, og så må politikerne vurdere, hvad der er bedst for eleverne - både her i Mønsted og Sparkær, men også i hele Viborg Kommune. Jeg kommer ikke til at gå ind i den debat på nuværende tidspunkt, siger Søren Borup.

1700 færre elever

Forslaget til en ny skolestruktur indeholder den markante ændring, at man vil gøre de nuværende 25 skoledistrikter til kun ni. Til gengæld skal de ni skoledistrikter være større, og de skal nærmest følge de gamle kommunegrænser.

Dermed håber politikerne, at man kan kompensere for de 1700 færre elever i folkeskolerne, der om få år vil være i Viborg Kommune. Et tab, der giver omkring 100 millioner kroner mindre at drive skole for.

- Der er nok nogle forældre, der vil se det her som et dårligt forslag, og der vil nok også komme noget modstand, men jeg vil skynde mig at sige, at det indtil videre bare er et udkast, som vi skal arbejde videre med. Men helt grundlæggende er jeg for idéen om de større skoledistrikter, siger Torsten Nielsen.

Når der i første omgang ikke tales om deciderede skolelukninger, så handler det om, at der i forslaget er fokus på, at nærheden for de mindste elever er vigtigere, end når de bliver ældre.

Og den nærhed kan ifølge Børne- og Ungdomsudvalget sikres, hvis det nuværende antal skoler bliver bevaret.

Klasser kan lægges sammen

I Fjends vil den nye struktur, hvis den bliver vedtaget, betyde, at de ældste elever fra Mønsted og Sparkær skal videre til enten Stoholm Skole eller Vestfjendsskolen i Vridsted.

Og det ser Claus Clausen (V), Vroue, der sidder som næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget, ikke større problemer i.

- De ældste elever ved godt, at de efter folkeskolen skal videre på en ungdomsuddannelse i enten Skive eller Viborg. Nu kommer de til at flytte skole noget før, men det behøver ikke være en ulempe. Det kan endda være godt for dem, siger Claus Clausen.

Han havde selvfølgelig helst set, at det slet ikke var nødvendigt at ændre på skolestrukturen. Men ifølge ham er der ingen vej tilbage.

- I udvalget fik vi den opgave, at vi skulle komme med et bud på, hvordan vi kunne løse udfordringerne med de faldende børnetal, som bliver ved med at falde. Og det er sådan her, vi ser det, og så må vi se, om det kommende byråd er enige. Men det er i hvert fald nødvendigt, at vi gør noget, hvis vi skal have penge til at drive vores skoler, siger Claus Clausen.

Det er op til det nye Børne- og Ungdomsudvalg og det kommende byråd at vedtage, hvordan skolestrukturen i Viborg Kommune skal være fremover.