Kartoffeltyskerladen genopført med Realdanias støtte

Den sidste originale Kartoffeltyskerbygning fra Vestre Sandkærgårde er nu genopført i Grønhøj

20. december 2021, 14:37
Privatfoto

GRØNHØJ Laden Vestre Sandkærgårde, der er den sidste originale Kartoffeltyskerbygning, står nu som den eneste bygning med lyngtag som kulturminde om de tyskere, der af Kong Frederik den 5. blev indbudt i 1759 til at komme og opdyrke Alheden.

Foreningen Kartoffeltyskerne på Alheden har stået for organiseringen af arbejdet, hvor frivillige, hovedsageligt medlemmer af kartoffeltyskerforeningen, har brugt mere end 2000 ulønnede arbejdstimer på genopførelsen efter flere års forberedelse.

Arbejdet er udført under ledelse af Søren Toftgård Poulsen, tidligere leder af Klosterlund Museum. Ladens oprindelige ejere havde skænket den til Viborg og Herning museer.

Tanken var, at den skulle genopføres i Klosterlund som en del af museets virksomhed. Søfrednings- og gravhøjsfredninger gjorde dog, at museet opgav dette.

De besluttede at tilbyde laden til Kartoffeltyskerforeningen, forudsat den som den bærende kraft og ladens reelle ejere kunne opføre den ved Grønhøj Kro i et samarbejde med en eller flere lokale foreninger.

Foreningen har stået for finansieringen af de nødvendige udgifter. Mange lokale firmaer har givet uvurderlig støtte i form af gratis praktisk hjælp.

Grønhøj kros favorable tilbud om, at laden kan stå i kroens maskinhal, var en af forudsætningerne for, at foreningen fik overdraget laden.

Dertil kommer Realdanias økonomiske støtte, der har været af stor betydning og minimeret foreningens kontante udgifter.

Realdania fandt projektet særdeles spændende, og støtten blev givet i kraft af projektets høje byggefaglige standard, blandt andet med vejledning fra Hjerl Hede vedrørende stampning af lergulv, opmuring ved hjælp af gamle byggemetoder - samt ikke mindst Søren Toftgårds faglige ekspertise inden for renovering af gamle bygninger med registrering af de nedtagne byggedele, der så kunne få deres oprindelige plads under genopførelsen.

Også Hedeselskabet har velvilligt tilladt, at foreningen plukkede lyng til tagtækningen. Al denne eksterne hjælp har været af uvurderlig betydning.

Realdanias støtte blev givet til arbejdet efter rejsegildet. De nødvendige materialer til rejsegildet blev bevilget af Jyllands-Postens Fond.

Foreningen glæder sig til at indrette laden som et museum.

- Vi er forpligtede på at gøre det som almen kulturel formidling, der ikke må indgå i et kommercielt formål. Selv om bygningen er klar, mangler det lerstampede gulv dog at tørre, så man kan se laden udefra, men man må vente med at gå ind i laden. Afhængig af disse forhold håber vi, at kunne indvie museet i april. Men også der er der udfordringer, så vi må se, hvornår vi kan indbyde til åbningen, siger Aksel Kramer, der er formand for Kartoffeltyskerne på Alheden.

Han håber på, at samspillet mellem kartoffeltyskerudstillingen og Grønhøj Kros udstilling om heden vil give de besøgende en god oplevelse.