Det nye byråds grønne samarbejdspartner

05. januar 2022, 09:29
Jens Frydendal, formand for Danmarks Naturfredningsforening Viborg. Arkivfoto

Med det nye år begynder også et nyt byråd sit arbejde. Et meget nyt byråd endda. Mange nye og forhåbentlig friske kræfter skal styre Viborg Kommune de næste 4 år.

»Et samarbejdende byråd« lover konstitueringsaftalen, men også et grønt byråd. Ordet grøn bruges i al fald hele 14 gange i aftalen.

DN Viborg samarbejder gerne med byrådet om de grønne tiltag. Naturen nævnes ganske vist kun en gang i konstitueringsaftalen, nemlig som noget, der skal trække turister til.

Det står i et afsnit af aftalen, der fastslår, at det er »afgørende at satse på initiativer, som i særlig grad kan bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse i kommunen«.

Under den grønne maling ligger altså stadig den traditionelle væksttankegang, som har styret kloden ud i klimakatastrofer og andre naturødelæggelser.

I DN Viborg melder vi os gerne som medspiller på alle de områder, der kan gavne naturen, miljøet og klimaet i Viborg Kommune.

Der er nok at tage fat på:

- Arbejdsgruppen, der skal arbejde med naturgenopretning af Hjarbæk Fjord forventes at gå i gang her først på året. Arbejdet haster, og der er nok at kaste sig over.

- Fem åer fører dagligt store mængder af næringsstof med sig ud i fjorden. Får vi stoppet udvaskningen af næringsstoffer fra åernes opland, vil rent vand fra åerne også spule fjorden ren.

- Proppen ved Virksund skal der også gøres noget ved.

I DN glæder vi os til at se resultater.

Viborg Kommune rummer store arealer med lavbundsjord, hvor der allerede er god gang i omlægning fra intensivt landbrug til naturarealer.

For både naturen, miljøet og klimaet er det vigtigt at få sat alle kræfter ind på at få disse jorde lagt om til natur.

Naturen har generelt for lidt plads i Danmark, og DN har på landsplan sat »Mere plads til naturen« som mål i 2022. Viborg Kommune har store muligheder for at hjælpe med at skabe plads.

De »gamle« motorvejsplaner vil beslaglægge en grov bid af Viborgs natur. Derfor arbejder DN sammen med Grønne veje til Viborg, Hærvejsmotorvej Nejtak, Bæredygtig Viborg og Cyklistforbundet for at få en alternativ løsning med i puljen. Nemlig en løsning, der i stedet for at ødelægge landskabet med en hel ny linjeføring, udvider den eksisterende rute 13.

Det vil være både billigere, bedre og mindre ødelæggende for naturen. VVM-analysen kommer i gang i det nye år, og DN Viborg spiller aktivt med på bæredygtige løsninger, hvilket vi også håber det nye og grønne byråd vil gøre.

DN er blevet beskyldt for at lægge hindringer i vejen for grøn energi i form af vindmøller, biogasanlæg og solenergianlæg.

Det gør vi også, hvis sådanne anlæg absolut ønskes opført i værdifulde naturområder og på steder, hvor de ikke hører hjemme.

Viborg Kommune bør lave en langsigtet plan for, hvor man med mindst mulig skade på naturen kan placere sådanne anlæg. I den eksisterende kommuneplan er der kun udpeget få og små områder til den slags ting.

Resultatet er en lang række dispensationer. Den nye kommuneplan kunne markere, hvor man absolut ikke vil have anlæggene. Det vil skabe større råderum til nye anlæg i resten af kommunen, og man undgår en masse bøvl og ballade med langvarige sager i klagenævnene.

DN hjælper gerne byrådet med at tegne sådanne områder ind på kortet.

Med denne nytårshilsen til det nye byråd melder DN i Viborg sig klar til kamp for en grønnere kommune med masser af værdifuld natur.

Vi håber, at byrådet vil spille på samme hold som os.