5,6 mio kroner til byfornyelse i Stoholm

Teknisk Udvalg i Viborg Kommune nikkede på sit møde i sidste uge ja til et beløb på 5,6 millioner kroner til områdefornyelse af Stoholms bymidte.

01. december 2013, 20:31

Beløbet financieres i årene 2014 og 2015 og skal være med til at skabe  bedre sammenhæng i  Stoholms bymidte og mellem Midtbyen og Stationen

En byplangruppe under Stoholm sendte tidligere på året et oplæg til kommunen, hvor man på baggrund af to borgermøder pegede på en række ønsker og behov for bymidten, hvor der er store trafikale problemer med tung trafik og afvikling af busforbindelser.

Der er også behov for bedre sammenhæng mellem stationen og midtbyen, og så er der spørgsmålet om, hvordan den tomme krogrund skal udnyttes. Samtidig skal rekreative arealer og bedre sammenhæng mellem de eksisterende være med til at tiltrække folk og skabe liv.

Forvaltningen vurderer, at gennemførelsen som minimum kræver en samlet investering på 8,4 mio. kr, incl. 1 mio. kr. til renovering af gadelys i Stoholm. Projektet skal gennemføres dels for kommunale penge, hvor man i udvalget altså gav en bevilling på 5, 6 mio kroner, dels via en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), hvorfra man vil bede om støtte til projektet. På mødet godkendte Teknisk Udvalg i samme ombæring også udkastet til ansøgningen til ministeriet.

Meddelelsen om de 5,6 mio kroner vakte glæde i byplangruppen.

- En ting er sikker: Vi er meget glade for bevillingen, lød ordene fra formand Ejvind Jakobsen kort efter han havde fået meddelelsen.