Dalgas Bro og offentligheden

- Jeg vil sige at Liebes Plantage aldrig har været i pænere stand end den er nu, efter at Moland har overtaget den. Det jeg derimod ikke synes så godt om er at adgangsforholdene til området e

05. december 2013, 09:51

Jeg er født i Liebes Plantage i 1948 og boede der indtil 1969, og jeg er kommet der jævnligt siden. Jeg vil sige at Liebes Plantage aldrig har været i pænere stand end den er nu, efter at Moland har overtaget den.

Det jeg derimod ikke synes så godt om er at adgangsforholdene til området er blevet væsentligt ringere.

Da jeg flyttede fra "skovfogedboligen" i Liebes Plantage i 1969 var det muligt at cykle/gå/køre til Stoholm ad 3 veje. Den lige vej til Nr. Søbyvej, ind over heden forbi min farbror Johannes Alsbjergs mindesten, eller nedenom langs åen til Skalmstrupvej. De to sidstnævnte muligheder er der ikke mere. Det er faktisk umuligt at komme langs den tidligere vej til Skalmstrupvej og vejen over heden er helt borte. Jeg synes det er en meget uheldig udvikling, at de gamle veje forsvinder.

Så er der lige vejen via Dalgas Bro. Når jeg husker tilbage har den altid været meget benyttet af borgere i området, blandt andet som genvej til Birkesø fra beboere i Feldingbjerg. Mange benyttede den til en søndags cykel- eller gåtur, og jeg husker ikke at det har givet problemer. Folk har altid opført sig pænt.

Jeg har altid opfattet vejen fra Nr. Søbyvej over Dalgas Bro til Gammelstrupvej som en offentlig vej, især da der var mange forskellige lodsejere, der havde jord langs åen og ved Bredmose. Om de forskellige parceller er købt op i dag, ved jeg ikke.

Problemet er nu, at det er to private lodsejere der ejer skovene (Dalgas og Liebes), før var det Hedeselskabet og Hedeselskabet havde behov for broen over Jordbromølle Å, da der var en del samarbejde mellem de to skove.

Nu ser jeg i et læsebrev i Fjends Folkeblad fra 3.12 2013, at der skrives "Når broen over åen mellem plantagerne ikke har været farbar med køretøjer siden 1981, er det jo ikke ligefrem et pludseligt chok, at man ikke kan køre den vej mere".

Nej, men det har været muligt at cykle/gå over en mindre bro helt op til 2010! (jeg mener det var Viborg Sportsfiskerforening der stod for denne sidste bro) - og det er denne mulighed for at gå/cykle over åen jeg ikke kan forstå, Viborg kommune ikke vil acceptere. Især når det ikke vil koste kommunen noget.

Ifølge naturbeskyttelsesloven har offentligheden ret til at færdes på stier i skove til fods og på cykel, og da jeg mener at vejen mellem Nr. Søbyvej og Gammelstrupvej er en offentlig vej, forstår jeg slet ikke, at Viborg kommune ikke vil acceptere en bro over åen.

Naturligvis har skovejerne ret til at forbyde bilkørsel i området, men det er jo heller ikke det, der ønskes, blot mulighed for at komme over åen, enten på cykel eller som gående. Området er meget rekreativt så hvorfor forhindre offentligheden i at komme i området?

Venlig hilsen

Johannes Alsbjerg

Rødkælkevej 4, Balling

7860 Spøttrup