Centralskolerne og tandbørsterne

Skiveegnens jul 2013 byder denne gang på 15 artikler og billedserier om emner fra Skiveegnens fortid. Som sædvanlig spænder artiklerne vidt.

09. december 2013, 13:01
I 1963 skulle eleverne på Sparkjær Skole lære at børste tænder korrekt.

Som et overordnet tema for en række af artiklerne i julehæftet er valgt skolerne. I de seneste år har der været skolelukninger på programmet i alle egnens kommuner, og det har foranlediget egnens lokalhistoriske arkiver, der udgiver Skiveegnens Jul, til at kigge 50-60 år tilbage til dengang, hvor man overalt på egnen diskuterede lukning af de små skoler til fordel for nye store centralskoler.

Centralskolerne skulle sikre, at børn på landet kunne få samme undervisning som i byskolerne, men inden man nåede så vidt, sørgede private initiativer for, at børn på landet enkelte steder blev ligestillet med by-børnene.

Flemming Larsen, Stoholm, fortæller om et af disse initiativer, nemlig Vridsted Præliminærkursus, der blev oprettet og drevet af lokale præster og lærere. Kurset fungerede fra 1946 til 1965, hvor der kom almindelig realskole i Vridsted. Og så er de traditionsrige billed-midtersider naturligvis helliget de nye centralskoler, der blev bygget i 1950'erne og 1960'erne. Her bringes en række billeder, der viser nogle af de nye skoler og de mange nye fag, der nu skulle undervises i - fra sløjd til færdselslære og tandbørstning!

Årets arkæologiske artikel, der er skrevet af arkæolog Terkel Brannet, Muse®um, handler om en udgravning i Hald, foranlediget af nedgravning af en spildevandsledning. Terkel Brannet fortæller om arkæologernes overvejelser og undersøgelser og om, hvad der dukkede frem ved detektorsøgninger og udgravninger. Måske var det en handelsplads - eller måske var det en stormandsgård? Det mangler at blive afklaret.

Arkivar Niels Mortensen tager fat på højaktuelt emne fra Flyndersø-området - ulven.Historien om ulven ved Estvadgård er fortalt i mange udgaver i det forløbne år, men hvad ved man egentlig om ulven?

Skive-egnens jul har traditionen tro historier og billeder fra hele Skiveegnen og de dækker perioden fra vikingetiden og frem til i dag.

Det lokalhistoriske hæfte kan blandt andet købes hos købmænd, brugser, kiosker m.m. overalt på Skiveegnen.