Broen mellem Dalgas og Liebes plantager

Tage Toft, Stoholm er ikke enig i ordlyden i et læserbrev i Fjends Folkeblad den 27. november

09. december 2013, 15:52

I omtalte læserbrev er jeg omtalt som medunderskriver for Danmarks jægerforbund. Danmarks jægerforbund har ikke som sådan interesse i sagen. Jeg ser første gang brevet i bladet den 28/11-2013. Jeg er meget forundret over, at man kan optages på listen af medunderskrivere uden på noget tidspunkt at have givet tilsagn bl.a. til ordlyden i brevet. Jeg har dog en mening vedr. omtalte bro-sag, nemlig min egen.

Vi er en lille gruppe af naboer på Tastumvej, som i flere år har cyklet i området for at få lidt motion og nyde den fantastiske natur. Stor var vor overraskelse, da vi en sommeraften skulle over med vore cykler og broen var væk. Der var ryddet op som om broen aldrig havde været der. Vi blev lidt triste ved synet, men blev enige om, at den selvfølgelig måtte komme op igen. Det gjorde den ikke og nu har vi så "brosagen".

Jeg ved, at der er mange motionister som benytter ruten, og har den samme glæde ved de dejlige omgivelser.

Jeg er meget uenig i tonen i læserbrevet fra den 27/11-2013, og mener ikke at det er den rigtige vej at gå for en konstruktiv løsning af sagen. Jeg nægter at tro, at de omtalte lodsejere ikke vil være med til at finde en løsning.

Broen har ligget der i rigtig mange år og jeg har fået fortalt, at den også har historisk værdi, bla. fra 2. verdenskrig som flugtrute for modstandsfolkene. Da der er offentlig adgang til vejene i skovene, må der selvfølgelig også være offentlig adgang til broen.

Der kan ikke være tale om at lodsejerne skal stå alene med udgiften til broen. Det er muligt at søge midler til sådanne projekter. Hvis der er et ønske om en ny bro, må der også være kræfter til at tage hånd om den del.

Med ønske om en konstruktiv dialog mellem brugere og skovejere ønskes alle en glædelig jul.

Med tak for optagelse

Tage Toft

Tastumvej 5,

Stoholm