Borgermøde om Romlund-vindmøller

Onsdag aften - den 8. januar - er der borgermøde i Romlund Forsamlingshus. Emnet er de vindmøller i lokalområdet, der netop nu er i høring i Viborg Kommune.

03. januar 2014, 11:55

Det er GK Energi, der på vegne af områdets lodsejere, har søgt om tilladelse til at opstille fire vindmøller på et område, der ligger 700 meter sydøst for Romlund og 3,5 km. fra Viborg.

For at kunne opføre vindmøllerne, skal der en ny lokalplan og et kommunaplanstillæg til for området. Og det er denne nye lokalplan, der er i høring i øjeblikket.

Det er planen at opstille fire vindmøller med en samlet højde på omkring 130 meter. Hver mølle skal have en effektivitet på 3 MW. Der er i forvejen et udlagt mølleområde ved Romlund. Men her kan kun være tre af de ønskede fire møller. Derfor har man et alternativt lokalplans-forslag i spil, hvor de fire møller kan være.

Vindmøllerne blev behandlet på det seneste byrådsmøde, og her blev det besluttet at sende begge lokalplans-forslag i høring. Kommunen gør i indstillingen klart, at et tre-møllers projekt vil give mindre iøjnefaldende karakter end et fire-møllers projekt. Men da strømmængden vil være større for et fire-møllers projekt, så sender man begge forslag ud i høring.

Forud for udarbejdelsen af lokalplanen er der lavet en 252 sider lang miljørapport, hvor alle miljømæssige aspekter af området er taget op til vurdering.

Hvis man ønsker at læse miljørapporten, forslag til lokalplan og de øvrige elementer i sagen, så kan det findes på kommunens hjemmeside. Lokalplanen har nummer 418.

Hvis man ønsker at gøre indsigelse, komme med ændringsforslag eller lignende omkring lokalplanen og vindmøllerne, så skal man have indsendt disse senest den 5. februar til Viborg Kommunes Teknik og Miljø, plan-afdeling.

På borgermødet kan man få flere svar på, hvordan vindmølle-projektet vil komme til at se ud og man kan stille spørgsmål.