Tag godt imod de nye elever i Danmarks landbrug

02. juli 2021, 13:55
Foto: Asmildkloster Landbrugsskole

Kære læremester

Noget er anderledes i år – primært grundet Covid-19.

Grundforløb-2 eleverne på landets landbrugsskoler startede hjemme og modtog online undervisning i januar og februar måned.

I starten af marts fik vi lov til at genåbne med 50% fremmøde, hvilket betød, at eleverne i praksis var på skolen hver anden uge. Først fra den 26. april har vi haft alle elever på skolen igen på fuld tid.

Helt lavpraktisk har nedlukning og online undervisning selvfølgelig haft den betydning, at vi ikke har haft så nemt ved at få afviklet alle dele af undervisningen.

Tilbage på skolen har eleverne også helt naturligt skullet finde deres sociale ståsted og lære skolens rammer og undervisere at kende påny. Det har krævet mange ressourcer, samtidig med, at der jo har været et landbrugsfag, der skulle læres.

Nogle elever vil derfor få brug for mere introduktion og guiding fra læremester og nye kolleger.

Det gode er, at vi aldrig har haft en årgang, der er så trænede i brug af PC, Teams og tilhørende programmer – det håber vi, du trods alt kan få gavn af.

Det betyder, at vi gerne vil bede om, at du som læremester har et øget fokus på især opstarten af elevens praktikperiode. Tjek, at eleven har forstået de givne opgaver og har forståelse for de fagudtryk og begreber, der bruges på din ejendom.

Hvis der skal bruges maskiner eller håndværktøj som en del af elevens hverdag, så vær også opmærksom på elevens tekniske forståelse, og at erfaring ikke er en selvfølge.

Og ellers skal du jo gøre alt det, du plejer at gøre godt, nemlig at udvikle elevens viden, færdigheder og kompetencer i landbruget.

Det er ingens skyld, at tingene i år er anderledes, og med tålmodighed og samarbejde vil både du, din elev og skolen nå langt.

Hvis du møder udfordringer i samarbejdet med din elev eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din landbrugsskole for et godt råd eller en hjælpende hånd.

Med ønske om en god praktikperiode for alle og god sommer.