Flere gode læger tæt på borgerne

17. august 2021, 11:24
Kristian Pihl Lorentzen. Privatfoto

Venstre har præsenteret et udspil, som skal sikre flere praktiserende læger tætter på patienterne og et styrket frit valg.

Mange steder er der alvorlige problemer med lægedækningen, hvor praktiserende læger har lukket for tilgangen af nye patienter. Det gælder både landkommunerne samt i og omkring de større byer. Det betyder, at patienternes frie valg i praksis ofte er sat ud af kraft. Og det presser det nære sundhedsvæsen, som jo skal løfte flere opgaver i fremtiden. Det vil Venstre gøre noget ved.

Venstre foreslår bl.a. at afsætte midler til at skabe bedre fysiske rammer for lægepraksis, så man fx lokalt kan tiltrække læger med mere tidssvarende lægehuse. Konkret vil vi afsætte i alt 675 mio. kr. over tre år i en pulje, hvor regioner og kommuner kan søge midler til modernisering af nedslidte og mindre attraktive lægehuse. Vi vil også sørge for uddannelse af flere praktiserende læger, så vi fra at have ca. 3.300 praktiserende læger i Danmark vil få 5.000 senest i 2035.

Den socialdemokratiske regering har desværre ikke leveret svarene på, hvordan vi reelt sikrer bedre lægedækning i hele landet. S har foreslået at indføre tvangstjeneste for alle nyuddannede læger. Det forslag støtter Venstre ikke. Vi vil i stedet give økonomisk støtte til at sikre, at der kommer flere yngre læger i de dele af landet, hvor der er mangel på læger i dag. Tæt på borgerne.