Bæredygtighed kender ingen grænser

28. september 2021, 09:27
Per Møller Jensen. Privatfoto

Grøn omstilling og bæredygtighed kender ingen lande- og kommunegrænser.

Det er en fælles opgave og udfordring, som kræver samarbejde både i de enkelte kommuner og på tværs af kommunegrænser, hvis vi skal nå de ambitiøse mål. Og det haster.

Det haster i de enkelte kommuner, hvor man arbejder med lokale klimaplaner og -mål. Skal de for alvor omsættes i konkret handling og resultater, skal man arbejde sammen.

Det er glædeligt at et sådant lokalt-regionalt samarbejde allerede udfolder sig – bl.a. gennem to større projekter med henholdsvis EU- og fonds(med)finansiering:

Projektet ’Coast to cost Climate Challenge’, hvor Region Midt er tovholder, er medfinansieret af EU og handler om, at en lang række kommuner (bl.a. Viborg), en række forsyningsselskaber og tre universiteter sammen udarbejder analyser og forslag til initiativer til at lave klimatilpasning.

Projektet ’DK2020’ er et samarbejde mellem KL, regionerne og Realdania, som arbejder målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket.

Alle landets kommuner kan hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandleplaner med fælles metodik og et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen.

Sammen kan vi meget mere – og Region Midt skal også bidrage med inspiration og erfaringsud-veksling, når det drejer sig om grøn omstilling og bæredygtighed.

Det sker bl.a. via Udvalget for Regional Udvikling.