Penge til byudvikling i Fjends

Der er blevet delt penge ud til både Mønsted, Romlund, Fiskbæk og Tastum

21. oktober 2021, 09:01
Når dette hus i Mønsted snart er revet ned, kan man gå i gang med at byforskønne for de midler, som byens lokalråd er blevet tildelt af Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune. Arkivfoto: Henrik Bagge

fjends Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune har overstået den årlige uddeling af midler til projekter, der relaterer sig til borgerdrevne udviklingsplaner og andre mindre projekter i kommunens små bysamfund.

I alt 4.688.430 kroner er denne gang delt ud, og det har afstedkommet penge til flere af byerne i Fjends.

Mønsted og Omegns Lokalråd har i forbindelse med byens områdefornyelse fået 281.250 kroner til blandt andet at indrette dele af adressen Sportsvej 2 til opholdsområde og formidlingstavler til såkaldte »Møn-steder«, som der etableres flere af rundt i byen. Hvis pengene rækker, skal der også laves en skulptur af en flagermus, som er områdets vartegn.

I forvejen har lokalrådet tilbage i januar fået penge til køb af adressen Sportsvej 2, hvor et gammelt hus snart rives ned, så parkeringspladsen omkring Østfjendshallen og Mønsted Kulturhus kan udvides.

Etablering af det nye opholdsområde og øvrige grønne pletter går i gang umiddelbart efter nedrivning af den gamle ejendom, hvor der vil indgå frivillig arbejdskraft, ligesom også en medfinansiering på i alt 187.500 kroner fra Nordeafonden, Sparnord Fonden og Friluftsrådet indgår.

Også en anden ansøgning fra lokalrådet i Mønsted er blevet imødekommet, så der sendes 50.155 kroner efter en udvidelse af byens flagallé, så den fremover også kan dække begge sider af Kalkværksvej i retning mod Stoholm. Den praktiske del vil i den forbindelse blive lagt i hænderne på Mønsteds bypedeller.

I Tastum har borgerforeningen fået 80.000 kroner til at etablere et muldtoilet i tilknytning til et eksisterende shelter på en plads i byen, hvortil der også skal etableres sikret strømforsyning fra en naboejendom til diverse arrangementer, og en ikke-godkendt gynge skal udskiftes.

I Fiskbæk har borgerforeningen ligeledes fået 80.000 kroner til trafikdæmpende foranstaltninger, mens Romlund er blevet tildelt 240.000 kroner til samme formål.

Her ligger fællesområder som søen og forsamlingshuset så tæt på den trafikerede Kirkebækvej, at det er utrygt for fodgængere at færdes gennem byen.

Landdistriktsudvalget har i denne omgang modtaget i alt 30 ansøgninger for et samlet beløb på godt otte millioner kroner.