Klimatilpasning ved Løgstrup Hallen

22. oktober 2021, 12:35
Oversigtskort: Teknik og Miljø, Viborg Kommune

løgstrup Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune har på et møde den 14. oktober besluttet at få et område ved Løgstrup Hallen »klimatilpasset«.

I forbindelse med skybrud oversvømmes parkeringspladsen ved Løgstrup Hallen nemlig, og i enkelte tilfælde er vandet steget så kraftigt, at regnvand løber ind ad hallens hovedindgang og ind i fitnesscenteret.

Derfor gives nu en anlægsudgiftsbevilling på 345.000 kroner med rådighedsbeløb på 95.000 kroner i 2021 og 250.000 kroner i 2022.

Årsagen til oversvømmelserne skyldes dels vand fra Vordevej og dels vand fra hallens egne arealer, og flere løsninger skal hjælpe med at fjerne den risiko.

For eksempel kan vandet fra Vordevej tilbageholdes ved etablering af en simpel asfaltforhøjning langs vejen, mens afledningen fra parkeringspladsen kan øges med en grøft, der leder regnvand ned mod de bagvedliggende boldbaner. Dertil kan regnbede ved indgang og fitnesscenter hjælpe med at sikre, at vand ikke løber ind i bygningerne.

Klimatilpasningsplanen strækker sig helt tilbage til starten af 2017, da man udpegede en række fremtidige risikoområder, hvor vand på terræn kan forekomme i forbindelse med kraftige regnhændelser.

Også Liljevej i Stoholm samt Moselund, Markvænget og Vestre Skivevej i Sjørup er blevet undersøgt, uden at der er vurderet behov for en indsats.