Tre byer går sammen i Hjerteklyngen

Der skal arbejdes på tværs af byer og foreninger, når området ved Dommerby, Højslev og Nr. Søby skal udvikles

22. oktober 2021, 12:37
Målet med samarbejdet i »Hjerteklyngen« er at kunne tiltrække både børnefamilier og den modne generation. Arkivfoto: Lindy Jørgensen

nordfjends Landsbyudvalget i Skive Kommune har sagt ja til en ansøgning om fundraisingmidler på 98.687 kroner til Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening.

Planen er, at en en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Søby-Højslev og Dommerby Borgerforening, Højslev St. Idrætsforening, Nr. Søby Idrætsforening, Søby-Højslev Arena og Nr. Søby Skole og skolebestyrelse, skal sætte gang i udviklingen af de tre byer.

Målet er at kunne tiltrække både de yngre børnefamilier og den modne generation, som ønsker at komme tættere på naturen og væk fra stress og jag.

De første skridt er taget til en klyngeorganisering i stil med den, man på kommunalt niveau allerede kender fra Vestsalling. Derudover overvejer arbejdsgruppen også nogle konkrete anlægsprojekter i fremtiden.

Der er på baggrund af interviews og i tæt dialog med borgerne blevet udarbejdet en vision for området, der nu hedder »Hjerteklyngen« og blandt andet har trivsel som kerneværdi.

Pengene fra Fundraisingpuljen skal bruges til at lave en fondsscreening og et koncept- og projektkatalog, der kan lægges ved som bilag, når man søger forskellige fonde. Derudover skal pengene bruges til konkret at søge »Her bor vi«-puljen og holde møder med borgergruppen og fondene.

- Det her er et eksempel på, hvordan man kan løfte i fællesskab. Det er en god idé, når man udvikler i fællesskab og bliver enige om, at der ikke nødvendigvis skal ligge tennisbaner og petanquebaner i alle byerne, siger formand for Landsbyudvalget Arne Bisgaard (V).